måndag 11 juni 2018

Äntligen några stänk från ovan!

Sista regnskuren kom någon gång i mitten av april. Eftersom vi måste ransonera vattnet i våra brunnar har det varit en tuff tid. Stekande sol och ganska mycket blåst har spätt på eländet. Förvånansvärt nog är trädgården ändå ganska frodig - utom gräsytorna som är halmgula vid det här laget.


I rabatterna har vi rotvattnat vissa buskar och eftersom vi mulchade en hel del i april har det mesta av perennerna utvecklats fint. Orangerirabatten ligger mig särskilt varmt om hjärtat och den levererar verkligen i år även om sydsidan suckar och stånkar en del.


Allra bäst har västsidan klarat sig. Den är delvis skuggad  fram till ettiden och inblandningen av lerjord gör också sitt till. Ser nu på bilden att även gräset fortfarande är frodigt här.


Avlutar med ett litet videosvep över västsidan. Det återstår att fylla en del luckor med nya plantor, förslag mottages tacksamt. Här är bladens färg och form viktigare än blomning!


Ryggen, ja, den är som den är. Magnetkameraundersökning i slutet av månaden. Biter ihop.